Фото-Култ

Добре дошли на сайта на първия български интернет Фото Форум. Разгледайте нашия албум, прочетете за събитията, които се случват във фотографския живот, намерете ценна информация за вашето хоби или професия - фотографията. Присъединете се към клубния живот с ваши фотографии.

Правила
FAQ
Регистрация
Вход
Начало Албум Форум Автори Ресурси Клуб Новини За сайта  

Златното сечение

превод torbalan


Нека започнем с въведение в техника, която е добре известна от много векове насам: "Златното сечение" (или понякога се ползва "Златна среда") е геометрична формула, която идва от древните гърци, и композицията, следваща тези правила се нарича "хармонична". Принципната идея зад това правило е да се осигурят геометрични линии, които да водят погледа по време на разглеждане на композицията. Златното сечение е било главното правило за много артисти/художници, така че то несъмнено има място и днес в съвременната фотография.

Теория - Част I

Нека започнем с няколко думи за теорията. Формулата започва с правилен квадрат, маркиран в розово на илюстрация А. Сега разделяме основата на квадрата на две еднакви части. От точка x построяваме окръжност с радиус равен на отсечката от x до y. След това удължаваме основата на квадрата, докато се пресече с окръжността в точка z. Сега квадрата може да се трансформира в правоъгълник с отношение на страните 5:8. Отношението на A към C e същото, като отношението на B към A. За късмет отношението 5:8 е много близо до отношението на страните на кадъра при 35мм формат(24:36 = 5:7.5).Илюстрация A

Теория - Част II

И така сега имаме нещо, което мислено може да наречем "перфектен" правоъгълник. Каква е следващата стъпка? Нека начертаем линия от горния ляв до долния десен ъгъл на правоъгълника (виж илюстрация B) и друга линя от горния десен ъгъл насочена към точка y' (взета от илюстрация А)6 докато срещне първата пресечна точка. Очевидно така разделихме правоъгълника три различни части.

По принцип приключихме със златното сечение. Опитайте се да откриете обектите/частите във вашата сцена, които горе-долу пасват в тези три части и ... вие ще имате "хармонична" композиция.
Можете да варирате с формулата, като обръщате или въртите правоъгълника от илюстрация В.Илюстрация B