Фото-Култ

Добре дошли на сайта на първия български интернет Фото Форум. Разгледайте нашия албум, прочетете за събитията, които се случват във фотографския живот, намерете ценна информация за вашето хоби или професия - фотографията. Присъединете се към клубния живот с ваши фотографии.

Правила
FAQ
Регистрация
Вход
Начало Албум Форум Автори Ресурси Клуб Новини За сайта  

 

Правни аспекти във фотографията

Какво е позволено или забранено да се снима с комерсиална или некомерсиална цел

автор Владислав Недялков

Въведение

    Има много определения за фотографията. В случая ще си изберем едно изключително просто и не претендиращо за изчерпателност - Фотографията в чисто технически аспект, като технология и процес, представлява физика и по-специално оптика.

    За правото има дори повече определения- освен че е система от правни норми, самата същност на Правото като технология и философия представлява математика и логика и по-конкретно логическо интерпретиране на аксиоматични правила. Защо аксиоматични? – защото, макар и несъвършени, тези правила (правни норми) се прилагат във вида, в които ги е дефинирал законодателя в своята цялост и логическа свързаност, като не се допуска тълкуване по аналогия.

    Както всяка друга човешка дейност и фотографията води до определени правни последици, които могат да бъдат твърде разнообразни. От една страна – субективна - за автора на дадена фотография се създават авторски права, които определят неговият патримониум и изключително право на собственост върху негови фотографии до момента, в който не бъдат отчасти или изцяло отчуждени. От обективна страна, фотографията поражда правни последици, предизвикани от естеството на заснетия обект – човек, животно, природен или архитектурен обект. На обективните правни последици последици е посветен и настоящият материал.

    Има множество класификации на видовете фотография:
    - според използваната фотографска техника
    - според заснеманият обект
    - според сюжетните особености и т.н.

    Тук ще се спрем на класификацията според комерсиалният ефект и правните последици от това.


Относими закони и ненормативни актове
 
Първа 1  2  3  4  5  6  7  Последна